Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 06:00 14/11/2015  

Hieu-trương

Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng Hiệu trưởng nhà trường

 

Họ và tên:  Lê Thị Ảnh
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  Leanh@gmail.com
Điện thoại: 05112489487 
Địa chỉ:  63 Đỗ Thúc Tịnh - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 4164

Các tin khác