Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đổi mới phương pháp dạy học

Cập nhật lúc : 09:51 01/01/2014  

Đổi mới Giáo dục, cần bắt đầu từ bậc Mầm non

Giáo dục Mầm non - bậc học đầu tiên của nền giáo dục quốc dân, từ trước đến nay chưa được quan tâm đúng mức. Chúng ta đề ra mục tiêu “phổ cập giáo dục Tiểu học” rồi “phổ cập giáo dục THCS”, “phổ cập giáo dục THPT”, “phổ cập đại học”,... mà quên mất mục tiêu “phổ cập giáo dục Mầm non”. Thiếu sót này đã dần được khắc phục trong vài năm trở lại đây. Bằng chứng là giáo viên Mầm non đã được xét biên chế chính thức, có những người được xét biên chế khi đã tuổi đã ngoài 50 (sắp nghỉ hưu). Chậm còn hơn không. Xã hội luôn ghi nhận những cơ chế chính sách đúng đắn và phù hợp.

Hiện nay, nhu cầu của xã hội đối với số lượng giáo viên Mầm non là rất lớn. Số lượng sinh viên đăng kí ngành học này tại các trường sư phạm ngày một tăng. Tuy nhiên, yêu cầu của xã hội đối với giáo viên Mầm non không chỉ là cô “nuôi” và “dạy” trẻ nữa. Xã hội đòi hỏi giáo viên Mầm non phải có phẩm chất và năng lực cần thiết, đặc biệt là: lòng yêu nghề, hiểu tâm lí trẻ, biết tổ chức các hoạt động của trẻ, có các kĩ năng xã hội phù hợp. Mặt khác, trẻ em hiện nay phát triển thể chất và trí tuệ sớm hơn. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng trẻ có năng khiếu là cần thiết.

Những phân tích trên đây cho thấy, cần nâng cao chuẩn giáo viên Mầm non. Để thực hiện được mục tiêu trên thì nội dung, chương trình, phương pháp dạy học của các trường sư phạm đào tạo giáo viên Mầm non cần được thay đổi cho phù hợp, cụ thể:

- Bổ sung nội dung “Tổ chức các hoạt động xã hội cho trẻ Mầm non”; “Hát ru”; “Phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu”; “Lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương” vào chương trình Giáo dục Mầm non.

- Thay đổi phương pháp dạy học từ “giảng giải, minh họa” sang “đóng vai”, “cô trò cùng chơi”.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm của giáo sinh Mầm non tại các cơ sở Giáo dục Mầm non.

Tích hợp là quan điểm chỉ đạo, xuyên suốt của Giáo dục Mầm non. Để thực hiện tốt quan điểm này, giáo viên Mầm non cần có cách nhìn tổng quan, liên môn, không quá coi trọng kiến thức mà trẻ thu được (dạy cho trẻ cái gì?). Giáo viên Mầm non trước hết cần trả lời những câu hỏi: “Trẻ hôm nay chơi có vui không?”; “Trẻ học được những kĩ năng gì?”; “Trẻ rút ra được bài học gì từ hoạt động của mình?”.

Đất nước ta đang hội nhập và phát triển. Giáo dục Mầm non cũng đang cố gắng tiếp cận với trình độ của các nước tiên tiến. Tuy nhiên, cần coi trọng giáo dục cho trẻ các giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc; coi trọng phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu. Để thực hiện được mục tiêu đó, công tác đào tạo giáo viên Mầm non cần được đổi mới mạnh mẽ. Xã hội đòi hỏi ngày càng cao đối với Giáo dục Mầm non. Ngược lại, để Giáo dục Mầm non hoàn thành sứ mạng của mình thì xã hội cần đầu tư, quan tâm hơn nữa đối với bậc học này.

Số lượt xem : 806